Wat is Triggercoaching?

Trigger coaching is een kortdurende coaching die als doel heeft situaties waarin je ineffectief gedrag toont te elimineren. De methode houdt in dat je vanuit het hier en nu, naar eerdere ervaringen die ten grondslag liggen aan het over-emotionele gedrag, teruggaat. De praktijk leert dat ook kleine ongemakken van vroeger soms meer impact op je leven hebben dan je je bewust bent. Via begeleiding (in woorden én stilte) geeft de coachee nieuwe betekenis aan de (soms heftige) ervaring van destijds. De emotionele lading vermindert, en zelfs al tijdens de sessie voelt de coachee hoe lijf en geest anders reageren bij het terugdenken aan diezelfde situatie.

Triggercoaching is afgeleid van EMDR; dit is een relatief nieuwe benadering die in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro is ontwikkeld. De effectieve werking hiervan is inmiddels ruimschoots aangetoond door wetenschappelijk onderzoek en proefondervindelijke studies. Het verschil tussen Triggercoaching en EMDR is, dat bij het eerste de nadruk ligt op coaching en bij EMDR op therapie. Bij Triggercoaching richtten we ons dus heel specifiek op waar je in het heden tegenaan loopt in je werk, met als doel het verbeteren van prestaties en beter kunnen hanteren van je emoties.
 


Ballen