Procesbegeleiding relatiegerelateerd

Als de voortgang bij veranderprocessen stagneert en er gedoe is, kan dit de voortgang van het proces enorm belemmeren.; dit geldt ook voor lang opgespaarde frustraties die niet worden geuit. In de onderstroom gebeurt van alles en dit werkt altijd door in het dagelijkse proces. Vrijwel iedereen wil het belang van de organisatie dienen. Juist door die betrokkenheid is het soms lastig om op afstand te kijken wat er precies gebeurt. Een procesbegeleider biedt dan uitkomst.

Wanneer procesbegeleiding?

• Als de voortgang bij veranderprocessen stagneert.
• Als de samenwerking verbeterd kan worden.
• Als er gedoe is onderling en met elkaar kom je er niet uit.
• Als er teveel dingen niet worden uitgesproken.

Voor wie?

• Raad van Bestuur, Directie, Management

Wat doe ik als procesbegeleider?

• Sparringpartner zijn bij vraagstukken op het gebied van intermenselijk contact.
• In een veilige setting ruimte creëren, zodat kan worden gedeeld wat er leeft. Met andere woorden: ontdekken wat er in de onderstroom leeft.
• Conflicten en weerstanden helpen omzetten in een meerwaarde voor het proces, waarbij ik streef naar consensus en een win-win situatie.
• Helpen inzicht te krijgen in de aanwezige groepsdynamiek.
• Optimaal gebruik maken van de diversiteit tussen mensen.
• Bewustmaken van de verschillende manieren van communiceren.
• Facilitator bij transities.
• Borging van gemaakte afspraken.


Wat doe ik niet?

• Begeleiden van nieuwe werkprocessen.
• De expertbenadering op de inhoud of de aanpak processen.
• Begeleiden op de inhoud.
• Vertegenwoordigen van organisatiebelang.

Wat is het uiteindelijke resultaat van de procesbegeleiding?

• Leiders met nog meer aandacht voor ratio én emotie
• Een manier van samenwerken die efficiënt én energiegevend is.
• De doorlooptijd van veranderingen is korter.
• De lessons-learned worden ook benut in de toekomst.
• Veranderprocessen brengen échte en blijvende verandering teweeg.
• Meer tevredenheid bij de betrokkenen en daardoor ook bij uw medewerkers. Kortom, meer blije mensen en daardoor komt als vanzelf het beste in de mens naar boven.
• Minder ziekteverzuim.

Hoe werk ik?

Door mijn jarenlange ervaring als psycholoog en trainer/coach, weet ik als geen ander hoe vaak de manier van communiceren gedoe oplevert. Hierdoor weet ik ook snel de kern van het probleem boven tafel te krijgen. Mijn favoriete methodieken zijn Verbindend Communiceren, Oplossingsgericht coachen en ook de Belbin teamrollen. Deze geven veel inzicht in de manier van omgaan met elkaar. Op een waarderende manier met mensen werken, geeft mij veel vervulling omdat ik zie dat dit blijvende positieve veranderingen bij mensen teweeg brengt. Daarnaast combineer ik mijn aanpak ook met andere methodieken zoals bijvoorbeeld systemisch werk.

In het geval dat iemand geconfronteerd wordt met een teveel aan emoties en deze niet kan hanteren, dan werk ik individueel met Triggercoaching. Deze methode heb ik zelf ontwikkeld door een combinatie te maken van verschillende methodieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Het is een snelle en effectieve manier om weer in je kracht te komen. Ook het zelfvertrouwen neemt hierdoor toe. Het is geen uitzondering dat je met één sessie al veel krachtiger bent en meer innerlijke rust ervaart.


In de praktijk

De aanvraag van de internationale organisatie voor een feedback training maakte me nieuwsgierig. Wat willen ze hier precies mee bereiken? Al tijdens het eerste gesprek vallen mij veel dingen op. Er zitten 4 mensen tegenover ons, er heerst een lacherige sfeer, het lijkt vooral ook gezellig te moeten blijven én tegelijk willen ze zeker weten dat wij voor elkaar krijgen wat ze vragen. Tot in detail willen zij helderheid hoe we dit gaan aanpakken tot en met de werkvormen aan toe. Ik krijg al snel het idee dat er veel angst binnen de organisatie is en dat er eerst ander werk te doen is. Als ik dit deel met mijn gesprekspartners, krijg ik een bevestigend antwoord op de eerste vraag. Het is zelfs in een survey onder de medewerkers naar boven gekomen. ‘Maar, we hebben tóch besloten om te starten met een feedback training’. En dus een nee op mijn tweede punt, namelijk dat er eerst ander werk te doen is.
Als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik ongetwijfeld meer effect kunnen bereiken wanneer ik als procesbegeleider aan de slag was gegaan. Dus niet het richten op vaardigheden, zoals bij trainingen het geval is, maar me richten op het HOE; hoe gaan ze met elkaar om, hoe beïnvloeden ze elkaar, hoe werken ze samen. En dan starten bij het directieteam.

Na het traject bij de genoemde organisatie, heb ik besloten om me met name te gaan richten op de procesbegeleiding in organisaties. Mijn jarenlange ervaring als therapeut én trainer/ coach, heeft me doen realiseren dat ik op een andere manier mijn bijdrage wil leveren aan het welzijn van mensen binnen organisaties. Het geeft me meer voldoening omdat het een werkelijke verandering én blijvende verandering teweeg brengt. Hiermee ben ik dan ook echt van toegevoegde waarde voor de organisatie. En dat maakt me blij! Tegelijk ben ik het levende voorbeeld van het principe’ Als je doet waar werkelijk je hart ligt, en dus ook waar je goed in bent, dan functioneer je optimaal’.

Achteraf kan ik zo helder zien dat wat tijdens het eerste gesprek bij die internationale organisatie al voelbaar was, kenmerkend was voor wat er leeft binnen de organisatie. Als buitenstaander is dit veel makkelijker te onderkennen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat je bij sommige problemen, écht een procesbegeleider nodig hebt.